Đất sổ hồng riêng thổ cư 100%, mới tách - Từ 950 triệu