Đất sổ hồng riêng, khu phân lô xây dựng - 2 tỷ 900

Đất sổ hồng riêng, khu phân lô xây dựng - 2 tỷ 900