Nhà mặt tiền 3 tấm Hiệp Thành 07, Quận 12 - 6 tỷ 700