Bán nhà sổ chung Thới An 05, Quận 12 - 800 triệu

Bán nhà sổ chung Thới An 05, Quận 12 - 800 triệu