Bán nhà 3 tấm rưỡi, Hiệp Thành 35, Q12

Bán nhà 3 tấm rưỡi, Hiệp Thành 35, Q12