Nhà cấp 4 chủ đang ở chưa qua kinh doanh - 3 tỷ 100