Nhà rẻ nhất Quận 12, Thới An 11

Nhà rẻ nhất Quận 12, Thới An 11