Bán nhà sổ chung Thạnh Xuân 38, Q12

Bán nhà sổ chung Thạnh Xuân 38, Q12